+31 6 1347 2694 marga@contentconnexion.nl
Scrum
Communicatie Scrum Master

Twee maal zoveel doen in de helft van de tijd met dubbel zoveel plezier. Dat is wat een Scrum projectaanpak kan brengen. Elk project kan in beginsel met Scrum worden uitgevoerd. Centraal staat: wat is echt waardevol om te doen.

Sleutelwoorden in de projectaanpak zijn samenwerking in een interdisciplinair team, betrokkenheid en feedback. De opdrachtgever is nauw betrokken, waardoor bijsturing tijdens het proces mogelijk is en een optimaal resultaat kan worden behaald. Het raamwerk van Scrum bestaat uit rollen, ceremonies en een aantal lijsten.

Rollen

 • Scrum Team: zelforganiserend, multidisciplinair team, gezamenlijk verantwoordelijk voor het resultaat
 • Product Owner: draagt product verantwoordelijkheid, geeft richting
 • Scrum Master: bewaakt het proces, zorgt voor overzicht, tempo en reflectie, laat het team optimaal presteren

Lijsten

 • Product Backlog: geprioriteerde lijst met kenmerken en eisen van het product
 • Sprint Backlog: geselecteerde verzameling van product backlog items per sprint
 • Definition of Done: criteria om na afloop van de sprint te bepalen of het product aan de eisen voldoet
 • Scrum Bord: overzicht met de status van de activiteiten: TO DO | BUSY | DONE

Ceremonies

 • Projectstart: met de product owner bepalen wat het doel, budget en tijdplanning is
 • Sprintplanning: korte tijdsperiode waarin onderdelen van het project worden uitgewerkt
 • Daily Stand up: dagelijkse team bespreking over de voortgang, maximaal 15 minuten
 • Review: de oplevering en demonstratie van de resultaten van de sprint aan de product owner en andere stakeholders
 • Retrospective: het team evalueert de prestaties na afloop van een sprint en spreekt verbeterpunten af. Op naar de volgende sprint.